MENTALBESKRIVNING
Sammanställning av:
B-kullen
vid testtillfälle:16 mån och 16 dagar
samt
mamma: Bee & Tee's Asta "Dinah"
vid testtillfälle: 17 mån och 18 dagar
pappa: Knertebo's Entusiast "Sutti"
vid testtillfälle: 43 mån och 5 dagar
Grå ruta = Diskvalificerande
Gul ruta = Mest önskvärt enl AFR's rasprofil


2010-11-06
1 2 3 4 5
1a.KONTAKT/hälsning
Avvisar kontakt,
morrning o eller bitförsök 
Undviker kontakt -
skyggar o drar sig undan 

Bonnie
Accepterar kontakt -är helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Sombra, Diva, Tess
Intensivt kontakt-beteende mot test-ledaren. Kan hoppa och gnälla
         
1b.KONTAKT/samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot förare eller stretar åt annat håll
Bonnie
Följer med hela sträckan, neutral 
Bruno
Följer med villigt. Engagerar sig 
Sutti, Dinah, Lodbrok, Evelina, Sara,Sombra, Diva, Tess
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
         
1c.KONTAKT/hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök  Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt medföraren
Bonnie
Accepterar. Är neutral 
Sutti, Bruno, Evelina
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende 
Dinah, Lodbrok, Sara, Sombra, Diva, Tess
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
         
2a. LEK 1/leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse
Bonnie
Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Sombra, Diva, Tess

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
         
2b.LEK 1/ gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Dinah, Bruno, Sombra, Bonnie, Tess
Griper direkt med hela munnen
Sutti, Lodbrok, Evelina, Sara, Diva
Griper direkt, hugger föremålet
         
2c. LEK 1/dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot  
Bonnie

Biter - drar emot, släpper, tar om 
Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sombra, Tess

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper 
Sutti, Diva
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
Sara
         
3a. JAKT/förföljande 1:a ggn

Startar ej
Sombra 

Startar, men avbryter  
Bruno

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart,
målinriktad - bromsar in vid bytet
Sutti, Dinah, Lodbrok, Evelina, Sara, Bonnie, Diva, Tess
Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända

 

       
3b. JAKT/ gripande 1:a ggn
Nonchalerar bytet /springer ej fram
Bruno, Sombra
Griper ej, nosar på
föremålet
Sara, Tess

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Dinah, Lodbrok, Evelina, Bonnie, Diva
Griper direkt, släpper 
Sutti
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
         
3a. JAKT/förföljande 2:a ggn

Startar ej

Startar, men avbryter
Sombra   

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart,
målinriktad - bromsar in vid bytet
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Bonnie, Diva, Tess
Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända
         
3b. JAKT/ gripande 2:a ggn
Nonchalerar bytet /springer ej fram
Sombra
Griper ej, nosar på
föremålet
Bruno, Bonnie
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Evelina
Griper direkt, släpper 
Sutti, Tess
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Dinah, Lodbrok, Sara, Diva
         
4. AKTIVITET
Är ouppmärksam -ointresserad, inaktiv Är uppmärksam o lugn -står, sitter eller ligger 
Lodbrok, Evelina, Bonnie
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar
Sutti, Bruno, Sara, Sombra, Diva, Tess
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar
Dinah
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. 
         
5a. AVSTÅNDSLEK/intresse
Engageras ej av figurant. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma  Intresserad, följer figurant utan avbrott 
Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Sombra, Bonnie, Diva
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök 
Sutti, Tess
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
         
5b. AVSTÅNDSLEK/hot,aggressivitet
Inga skall eller morrningar 
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Sombra, Diva, Tess
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom.1:a del
Bonnie
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom.1:a och 2:a del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1:a del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1:a o 2:a del
         
5c. AVSTÅNDSLEK/nyfikenhet
Går ej fram till figurant. Ointresserad
Sombra
Går fram när figurant pratar eller bollar med föremål
Bruno, Bonnie
Går fram när figurant ger sig till känna  Går fram till figurant med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning
Sutti
Går fram direkt till figuranten 
Dinah, Lodbrok, Evelina, Sara, Diva, Tess
         
5d. AVSTÅNDSLEK/leklust
Visar inget intresse 
Sombra
Leker ej men visar intresse 
Bonnie
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot  Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot 
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Diva, Tess
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
         
5e. AVSTÅNDSLEK/samarbete
Visar inget intresse 
Sombra
Blir aktiv men avbryter
Bonnie  
Är aktiv med figurant när denne är aktiv 
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Diva, Tess
Är aktiv med figurant, intresse även mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek 
       
6a. ÖVERRASKNING/rädsla
Stannar - kort stopp
Sutti, Dinah
Hukar sig och stannar 
Lodbrok, Evelina, Tess
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Bruno, Sara, Sombra, Bonnie, Diva
Flyr högst 5 m   Flyr mer än 5 m  
         
6b. ÖVERRASKNING/hot,aggressivitet
Visar inga hotbeteenden
Sutti, Dinah, Bruno, Evelina
Visar enstaka hotbeteenden
Lodbrok, Sara, Sombra, Bonnie, Diva, Tess
Visar flera hotbeteenden under längre tid  Visar flera hotbeteenden och någon attack  Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
         
6c. ÖVERRASKNING/nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram
Bruno, Diva
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden
Lodbrok, Sara, Tess
Går fram till overallen när föraren står bredvid 
Sombra, Bonnie
Går fram till overallen när föraren gått halva sträckan  Går fram till overallen utan hjälp
Sutti, Dinah, Evelina
       
6d. ÖVERRASKNING/kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver 
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Sombra, Tess
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna
Bonnie, Diva
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 
         
6e. ÖVERRASKNING/kvarstående intresse
Inget intresse för overallen 
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Bonnie, Diva
Stannar upp. Luktar /tittar på overallen vid ett tillfälle
Sara, Sombra, Tess
Stannar upp luktar /tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efterhand Biter i / leker med overallen vid två eller fler passager
         
7a. LJUDKÄNSLIGHET/rädsla
Stannar - kort stopp
Sutti
Hukar sig och stannar 
Dinah, Lodbrok, Evelina, Sara, Bonnie, Tess
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Bruno, Sombra, Diva
Flyr högst 5 m   Flyr mer än 5 m  
         
7b. LJUDKÄSLIGHET/nyfikenhet
Går inte fram    Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden
Dinah, Bruno
Går fram till skramlet när föraren står bredvid
Sombra
Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan 
Evelina
Går fram till skramlet utan hjälp 
Sutti, Lodbrok, Sara, Bonnie, Diva, Tess
         
7c. LJUDKÄNSLIGHET/kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Sombra, Bonnie, Diva, Tess   
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått avrädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 
         
7d. LJUDKÄNSLIGHET/ kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Sombra, Diva
Stannar upp luktar / tittar på ljudkällan vid ett tillfälle
Bonnie, Tess
Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager
         
8a. SPÖKEN/ hot, aggressivitet
Visar inga hotbeteenden   Visar enstaka hotbeteenden
Dinah, Sombra
Visar flera hotbettenden under längre tid
Sutti, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Bonnie, Diva, Tess
Visar flera hotbettenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
         
8b. SPÖKEN/kontroll
Enstaka kontroller därefter inget intresse / skärmar av sig Tittar mot spökena då och då  Kontrollerar / handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar / handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sombra, Diva
Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet
Sutti, Sara, Bonnie, Tess
         
8c. SPÖKEN/rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren  Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering
Sutti, Dinah, Bonnie
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Bruno, Lodbrok, Sara, Sombra
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämnar platsen
Evelina, Diva, Tess
         
8d. SPÖKEN/nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad
Lodbrok, Evelina, Diva
Går fram när föraren talar med figuranten / lockar på hunden
Bruno
Går fram till spöket när föraren står bredvid  Går fram till spöket när föraren gått halva sträckan
Sutti, Sara, Sombra, Bonnie, Tess
Går fram till spöket utan hjälp 
Dinah
         
8e. SPÖKEN/kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök  Acppepterar kontakt -helt oengagerad, men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figurant bjuder
Bruno, Lodbrok, Evelina, Diva  
Tar kontakt själv. Balanserad
Sutti, Dinah, Sara, Bonnie, Tess
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla
Sombra
         
9a. LEK 2/leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse
Bonnie
Leker - startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Sombra, Diva, Tess
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
         
9b. LEK 2/ gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet
Bruno
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Evelina, Sara, Sombra, Bonnie
Griper direkt med hela munnen
Sutti, Dinah, Lodbrok, Diva, Tess
Griper direkt hugger föremålet
         
10. SKOTTPROV
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
Sutti, Dinah, Bruno, Lodbrok, Evelina, Sara, Sombra, Bonnie, Diva, Tess  
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet  Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet Avbryter aktivitet /låser mot skytten. Kan ej återgå till lek /passivitet  Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser /avstår skott